Pluszaczek Blog

Pluszowo ale ostro

Jakie zwyczaje i tradycje są ścisłe powiązane ze świętami Bożego Narodzenia?

Święt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie to szczególne święto. Obchodzą je niemal wszyscy mieszkańcy naszej planety i wyznawcy rozmaitych wiar. Nawet dla ludzi niewierzących Boże Narodzenie to magiczny i pełen zadumy okres, chociaż religia i sprawy z nią związane na co dzień raczej ich nie dotyczą.

Święta Bożego Narodzenia – w ujęciu historycznym

 Święta Bożego Narodzenia przysparzają historykom sporo kłopotu. A to dlatego, że nie można osadzić ich w precyzyjnych ramach czasowych. Szacuje się, iż zaczęto je obchodzić około czwartego wieku naszej ery. Wedle odnalezionych zapisków miały być przeciwwagą dla pogańskiego słowiańskiego święta zwanego Szczodrymi Godami. Inna wersja rodowodu Bożego Narodzenia zakłada, iż powołano je dlatego, by stanowiło ono kontrargument dla równie popularnych w tym czasie obrzędów, ku czci boga Mitry.

Boże Narodzenie- kontekst religijny

   Jeśli chodzi o religię chrześcijańską, to ona w sposób bardzo klarowny określa charakter Bożego Narodzenia. Jest to święto upamiętniające przyjście Chrystusa na świat. Syn Boży zstąpił na ziemię, by odkupić grzechy ludzi i ofiarować się za nich na krzyżu. Boże Narodzenie jest więc momentem, w którym Boży zamysł zostaje wcielony w życie. Święta Bożego Narodzenia, jak nakazuje tradycja- powinny być czasem wesołym, w którym ludzie są dla siebie dobrzy i wyrozumiali oraz wybaczają sobie wzajemne krzywdy.

Zwyczaje świąteczne, które nakazuje zachowywać tradycja

   Po pierwsze przed nastaniem Bożego Narodzenia należy przygotować wieczerzę wigilijną. Zgodnie z wytycznymi wspomniana kolacja powinna być lekkostrawna i nie obfitować w tłuste potrawy, a tym bardziej w wysokoprocentowe alkohole. Znakiem do rozpoczęcia wigilijnej kolacji jest pierwsza gwiazdka na niebie. 

 Ma ona przypominać o tym, że to gwiazda betlejemska zaprowadziła Trzech Króli prosto do Betlejem. Po drugie choinka to też nieodłączny element Bożego Narodzenia. Jej światełka są symbolem światłości, która zstąpiła wraz z nadejściem Jezusa. Wieszane na niej łańcuchy to alegoria węża, a kolorowy szpikulec na jej czubku to rajskie jabłko.

Inne świąteczne tradycje

  Żadna kolacja wigilijna nie może się rozpocząć, zanim obecni domownicy nie złoża sobie wzajemnie życzeń i nie podzielą się opłatkiem. Dawniej opłatki w różnych kolorach wypiekane z ciasta, chleba i wody dawano też zwierzętom. Miały je chronić przed chorobami oraz zapewniać im witalność. Tradycja świąteczna nakazuje też, by zostawić przy wigilijnym stole jedno puste nakrycie. 

  To na wypadek tego, gdyby w ten wyjątkowy wieczór odwiedził nas ktoś samotny, zagubiony lub chory. Pod świąteczny obrus wkłada się sianko. Jest to nawiązanie do żłobu w Betlejem. Z innych tradycji bożonarodzeniowych warto wymienić śpiewanie kolęd, przygotowanie dwunastu potraw, czy mszę o północy zwaną Pasterką. Wszystkie one mają nas lepiej duchowo przygotować do przeżywania tego wyjątkowego święta.
Jakie zwyczaje i tradycje są ścisłe powiązane ze świętami Bożego Narodzenia?
Przewiń na górę