Pluszaczek Blog

Pluszowo ale ostro

Skuteczni archeolodzy

archeolog

Poszukiwanie śladów przeszłości

Słowo archeologia pochodzi z języka greckiego i w tłumaczeniu oznacza opowiadanie o dawnych dziejach. Termin ten przekazali nam w spadku starożytni Grecy, rozumiejąc go podobnie jak my obecnie.


Całe nasze bogactwo wiedzy, kultury i różnych osiągnięć pochodzi z przeszłości. Badamy i odkrywamy ją dlatego, by poznać i rozwijać siebie. Ogromną rolę pełni w tym procesie dyscyplina naukowa powstała w XIX wieku.

Pasja odkrywania czyli czym zajmuje się archeologia

Jest to nauka, która odkrywa i bada wszelkie materialne i kulturowe pozostałości po działalności człowieka. Z reguły znajdują się one w ziemi lub w wodzie. Określa się je jako źródła archeologiczne i wydobywa w trakcie prac wykopaliskowych.


Źródła te dzieli się na ruchome czyli obiekty i nieruchome czyli przedmioty. Do odkrywanych obiektów należą między innymi pozostałości po budowlach, fragmenty dróg i groby. Do odkrywanych przedmiotów należą narzędzia, dawna broń, przedmioty codziennego użytku, monety i biżuteria.
Źródła ruchome mogą występować w powiązaniu ze źródłami nieruchomymi. Odkryte cmentarzysko na przykład może dostarczyć źródeł nieruchomych w postaci resztek grobów, ludzkich szczątków też traktowanych jako źródło archeologiczne i wielu przedmiotów, mających służyć zmarłym w życiu pozagrobowym, a będących nieocenionym źródłem ruchomym.


Wszystkie wydobyte źródła podlegają gruntownemu przebadaniu, między innymi określa się czas ich powstania czyli datuję się je, używając do tego różnych metod dostępnych w archeologii. Zostają następnie przebadane przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. W ten sposób stają się podstawą odtworzenia ludzkiej przeszłości.


Archeologia jest jedyną nauką, która dostarcza nam wiedzy na temat czasów, dla których nie ma źródeł pisanych. Tam, gdzie te źródła pisane są, tylko je weryfikuje, bazując na znaleziskach.

Dziecięce marzenia czyli co przyczyniło się do rozwoju archeologii

Zainteresowanie przeszłością i odkrywanie pojedynczych zabytków miało miejsce już w starożytności. Jednak dopiero wiek XVIII i XIX przyniósł prawdziwe zmiany. Rozpoczęto badać historię, kulturę i zabytki starożytnych Greków i Rzymian. Doprowadziło to do powstania pierwszych prac wykopaliskowych.
Ale to dopiero odkrycia Heinricha Schliemanna przyczyniły się do rozwoju archeologii i zainspirowały kolejnych badaczy. Ten niemiecki podróżnik i archeolog, zafascynowany od dziecka Homerem i jego opisami wojny trojańskiej, odkrył ruiny mitologicznej Troi z wieloma złotymi artefaktami. Zdjęcia jego odkryć obiegły całą Europę. Dzięki niemu tysiące ludzi dowiedziało się co to jest archeologia.

Precyzja i wiedza czyli czym zajmuje się archeolog

Praca archeologa składa się z dwóch etapów. Najpierw przygotowuje się do podjęcia prac wykopaliskowych, zbierając informacje o miejscu przeprowadzanych badań. Analizuje źródła pisane i wszelkie dokumenty dotyczące przyszłego wykopaliska. Później rozpoczyna pracę fizyczną czyli wydobywa w odpowiedni sposób cenne przedmioty i je dokumentuje. Towarzyszy mu w pracy cały zespół archeologiczny składający się z różnych specjalistów.


W drugim etapie swojej pracy bada swoje znaleziska, ocenia ich wartość, przyporządkowuje do danej epoki. Następnie na podstawie wyników badań swoich i innych archeologów pisze pracę naukową. Często planuje prezentacje swoich znalezisk na wystawach, podczas których może o nich opowiadać.

Skuteczni archeolodzy
Przewiń na górę