Pluszaczek Blog

Pluszowo ale ostro

Transport wielkogabarytowy. Jak przewozi się gabaryty?

ciężarówka

Duże przedmioty mają duże wymagania dotyczące ich przewozu. Właśnie dlatego transport gabarytowy jest rodzajem transportu specjalistycznego, do którego konieczne jest wykorzystanie właściwego zaplecza oraz jego odpowiednia organizacja.

Transport dotyczy różnych ładunków – nie tylko listów, paczek czy materiałów. Również przewozi się znacznie bardziej wymagające towary, które przekraczają dopuszczalne normy przewidziane dla przewozów realizowanych po drogach publicznych. Jest to tak zwany przewóz ponadgabarytowy, który realizowany jest obecnie przez wiele firm działających także w Polsce.

Transport gabarytowy – co to jest?

Pod pojęciem takim jak transport gabarytowy, ponadgabarytowy, ponadnormatywny znajduje się rodzaj transportu odnoszącego się do ładunków przekraczających dopuszczalne normy związane z użytkowaniem dróg publicznych przewidziane w przepisach.

Tego typu transport wymaga właściwej organizacji, ponieważ przewożone wówczas ładunki mają specyficzne wymiary oraz ciężar, dlatego nie można przewieźć ich zwykłymi środkami transportu.

Transport gabarytowy według przepisów

Głównym dokumentem regulującym kwestie związane z przewozem ładunków gabarytowych jest Prawo o ruchu drogowym. Można znaleźć w nim informacje dotyczące wymiarów pojazdów wraz ładunkami, które można określić jak ponadgabarytowe.

Zgodnie z przepisami, przewozy ponadgabarytowe to te, które przekraczają poniższe wymiary:

  • ciężar – 42 tony
  • szerokość – 2,5 metra
  • długość – 16,5 metra
  • wysokość – 4 metry

Warto jednocześnie zaznaczyć, że podane powyżej wymiary, które definiują transport ładunków ponadgabarytowych, dotyczą w tym przypadku nie samego ładunku, lecz całego pojazdu wraz z ładunkiem, paliwem, kierowcą.

Przykładowo, transport ponadgabarytowy dotyczy dużych zbiorników, maszyn górniczych, rolniczych, budowlanych, konstrukcji, elementów infrastruktury, elektrowni wiatrowych.

Jak organizuje się przewozy ponadgabarytowe?

Właściwa organizacja przewozów ponadgabarytowych ma kluczowe znaczenie. Według przepisów, transport duzych gabarytów wymaga spełnienia odpowiednich wymogów, dlatego też w tym przypadku ważne jest skorzystanie z pomocy takich firm, które mają w tym zakresie szerokie doświadczenie.

Przede wszystkim na wykonanie przewozu gabarytów konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Takie zezwolenia na transport ponadgabarytowy wydawane są przez właściwe służby w zależności od wymiarów oraz masy ładunku, a także nacisku na oś pojazdu transportującego ładunek.

Właściwymi organami wydającymi zezwolenia na transport gabarytów są wtedy zarządca drogi, starosta, GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) oraz Naczelnik Urzędu Celnego.

Również konieczne jest właściwe zaplanowanie całego transportu. Logistyka przewozów ponadgabarytowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ jednie wtedy, gdy transport ten będzie odpowiednio zorganizowany, zakończy się powodzeniem.

Jakie działania towarzyszą transportowi ładunków gabarytowych?

Firmy świadczące przewóz ponadgabarytowy zajmują się realizacją szeregu czynności, które powiązane są z przewozem. Nie tylko ubiegają się o właściwe zezwolenia na transport ponadgabarytowy, lecz również organizują transport pod kątem logistycznym. Prowadzone działania obejmują wtedy:

  • kontakt z odpowiednimi służbami
  • opracowanie właściwej trasy do przewozu gabarytów
  • przejazdy zaplanowaną trasą w celu jej kontroli
  • demontaż elementów, które mogą przeszkadzać w przewozie
  • pilotaż trasy w trakcie przewozu

Podsumowując, transport ładunków ponadgabarytowych jest wymagający. Gdy konieczne jest zrealizowanie takiego przewozu, najlepiej skontaktować się z firmą, która ma w tym obszarze duże doświadczenie.

Transport wielkogabarytowy. Jak przewozi się gabaryty?
Przewiń na górę